Kvalitatiivse uurimuse valimite koostamine

iDevice ikoon

Kui kvantitatiivses uurimuses sõnastatakse valimi moodustamiseks ranged reeglid, siis kvalitatiivse uurimuse valimi moodustamine pole nii formaliseeritud. Valimi koostamiseks kirjeldatakse viis, kuidas andmeid koguda kättesaadavatest või ettekavatsetult määratud sündmustest, juhtumitest, materjalidest jne. Kvalitatiivse valimi koostamise juhised keskenduvad peamiselt kättesaadavuse või ettekavatsetuse korraldamisele. Kvalitatiivse valimi moodustavad lõpuks uuritava nähtuse kõikvõimalikud variandid või erisused fenomeni enda sees.

Kui kvantitatiivse orientatsiooniga uurimustes on valimi koostamise üks olulisi küsimusi, kui palju liikmeid populatsioonist valida, siis kvantitatiivsetes uurimustes on põhiliseks küsimuseks: milliseid objekte valida. Sotsiaalteaduslikes uurimustes ei koostata valimit mitte ainult inimpopulatsioonidest, vaid valim tuleb koostada tegelikkuse väga erinevatest kogumitest, nagu sotsiaalsed situatsioonid, milles uuritavad asuvad või etnograafiliste objektide kogumitest jne See viib otsese vajaduseni näha ja eristada tegelikkuse erinevaid tasandeid.


Meenuta, mis on kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus?